بسمه تعالی

سرفصل های اجرایی و گزیده ای از فعالیت های واحد بازرسی آسانسور

 

شرکت بازرسی بین المللی رهاورد صنعت البرز( RSA )  به عنوان اولین شرکت بازرسی بومی استان قزوین با مجوز فعالیت کشوری ، فراهم نمودن امکانات سخت افزاری، نرم افزاری و مهندسین مجرب، در حال حاضر با اخذ پروانه صلاحیت بازرسی بازرسی فنی آسانسور به شماره  NACI/IB504 از مرکز ملی تائید صلاحیت ایران می باشد.

لذا با مشاهده حجم بالای ساخت و ساز اماکن عمومی و خصوصی در سالهای اخیر در کشور به منظور ایجاد حفظ سلامت ، ایمنی فردی ، عمومی و همچنین حصول اطمینان از کیفیت دستگاه ها، اجزا و قطعات آسانسور با توجه به الزامات سازمان ملی استاندارد ایران به جهت اخذ دریافت گواهینامه تائید کیفی برای کلیه آسانسورهای نصب شده ، خدمات مهندسی بازرسی را به نحو بایسته ای ارائه می دهد.

گستره فعالیت:

بازرسی فنی آسانسورهای الکتریکی

کلیه این بازرسی ها بر اساس استانداردهای ذیل انجام میگیرد:

-Australia – As 1735

-Canada- CAN/CSA B 44

-Eroupa-EN (series) 81

-ISIRI 6303-1

'