بسمه تعالی

شرکت بین المللی بازرسی فنی و کالای رهاورد صنعت البرز فعالیت های آموزشی خود را در سال 1382 آغاز نموده است. این نهاد با اعتقاد به این که تحولات و پیشرفت پدیدآمده در علوم و فنون، مستلزم آموزش، تخصص و تجربه است، گسترش فعالیت های آموزشی و شکوفایی استعدادها در سطح جامعه را یکی از برنامه‌های اساسی خود قرار داده است.

در زمینه آموزش تاکنون دوره آموزشی در قالب بیش از 80 عنوان ، توسط این شرکت برگزار شده و همچنین پس از اخذ تأییدیه مرکز آموزشی از سازمان ملی استاندارد ایران به شماره  89706 مورخ 7/12/92 ، اقدام به عقد تفاهم نامه آموزشی با اداره های کل استاندارد استان های قزوین نموده و دوره های اجباری مسئولین کنترل کیفیت کارخانجات صنعتی را برگزار می نماید .

چشم انداز های آموزشی این شرکت بر این قرار است که با برگزاری دوره های آموزشی متعدد برای نهادهای دولتی و شرکت های خصوصی ، عقد تفاهم نامه های آموزشی-پژوهشی ، بتواند گامی موثر در جهت ارتقا سطح آموزشی بردارد.

عناوین دوره های آموزشی این شرکت به قرار زیر میباشد:

فهرست دوره های مدیریت کیفیت

 

دوره تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد بین المللی iso9001:2008

 

دوره ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد بین المللی iso9001:2008

 

دوره آشنایی با الزامات سیستم مدیریت کیفیت و ممیزی داخلی بر اساس استاندارد بین المللی iso 9001:2008

 

دوره تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت در سازمان های خدمات درمانی بر اساس توافقنامه بین المللی IWA1

 

دوره تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت در سازمانهای ارائه دهنده خدمات آموزشی بر اساس توافقنامه بین المللی IWA2

 

دوره آشنایی با الزاماتسیستم مدیریت کیفیت در صنایع تولیدی خودروو قطعات مرتبط بر اساس استاندارد iso/ts 16949:2002

 

دوره ممیزی تسیستم مدیریت کیفیت در صنایع تولیدی خودروو قطعات مرتبط بر اساس استاندارد iso/ts 16949:2002

 

دوره آشنایی با الزامات سیستم مدیریت کیفیت در سازمان های ارائه دهنده تجهیزات پزشکی بر اساس استاندارد iso13485:2003

 

دوره آشنایی با الزامات سیستم مدیریت انرژی بر اساس استاندارد بین المللی iso50001:2011

 

دوره ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی بر اساس استاندارد iso 50001:2011

 

دوره تشریح الزامات و مستندسازی ISO17025:2005

 

تشریح الزامات و مستندسازی و ممیزی داخلیISO17025:2005

 

فهرست دوره های ایمنی مواد غذایی

 

دوره تشریح الزامات سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی بر اساس استاندارد بین المللی iso 22000:2005

 

دوره تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی بر اساس استاندارد بین المللیiso 22000:2005

 

دوره ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی بر اساس استاندارد بین المللی iso 22000:2005

 

دوره تشریح الزامات، مستند سازی و ممیزی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی بر اساس استاندارد بین المللیiso 22000:2005

 

دوره آشنایی با اصول و برنامه های بهداشتی پیش نیاز در صنایع غذایی بر اساس استاندارد بین المللی iso ts 22002-1:2009(GMP/GHP)

 

دوره آشنایی با تحلیل خطرات و نقاط کنترل بحرانی -HACCP در صنایع غذایی بر اساس الزامات codex Alimentarius

فهرست دوره های مدیریت محیط زیست و ایمنی و بهداشت شغلی HSE

 

دوره تشریح الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس استاندارد بین المللی iso 14001:2004

 

دوره ممیزی داخلی سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس استاندارد بین المللی iso14001:2004

 

دوره تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس استاندارد بین المللی iso 14001:2004

 

دوره تشریح الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغل بر اساس استاندارد بین المللی OHSAS 18001:2007

 

دوره ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغل بر اساس استاندارد بین المللی OHSAS 18001:2007

 

دوره تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغل بر اساس استاندارد بین المللی OHSAS 18001:2007

 

دوره تشریح الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغل بر اساس استاندارد HSE

 

دوره ممیزی داخلی سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغل بر اساس استاندارد HSE

 

دوره تشریح الزامات و ممیزی سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغل بر اساس استاندارد HSE

فهرست دوره های سیستم های مدیریتی

 

دوره آشنایی با مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

 

دوره آشنایی با اصول و مفاهیم نظام آراستگی مبتنی بر تکنیک 5s

 

تشریح معیارهای مدل EFQM – 2010

 

خود ارزیابی بر اساس مدل EFQM – 2010(SAT

 

تربیت ارزیاب بر اساس مدل EFQM – 2010(EAT

 

اصول سرپرستی و مدیریت

 

مدیریت رفتارسازمانی

فهرست دوره های مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

 

دوره آشنایی با سیستم پایش و اندازه گیری میزان رضایت مشتریان (CSM, CRM) بر اساس استاندارد iso 10004:2010

فهرست دوره های مهندسی کیفیت

 

دوره کنترل فرایند آماری(SPC)

 

تجزيه وتحليل حالات خطای بالقوه واثرات آنها (FMEA)

 

توسعه عملکرد کیفیت(QFD)

 

مدیریت بهره وری

 

هزینه های کیفیت(COQ)

 

کار گاه آشنایی با نرم افزار MINITAB

 

کارگاه طراحی آزمایشات (DOE)

 

تجزیه و تحليل سيستم هاي اندازه گيري (MSA)

 

طرحريزي تکوین محصول (APQP,PPAP.SQA)

 

كاليبراسيون عمومی ومعرفي استاندارد ISO10012

 

کالیبراسیون فشار

 

کالیبراسیون ابعادی

 

کالیبراسیون جرم و حجم

 

آدیت محصول به روش SQFE

 

بهبود مستمر(CI)، فنون حل مسئله(PS)

 

خطا ناپذيرسازي (Poka Yoke)

 

روشهای نمونه برداری در کنترل کیفیت

 

عدم قطعیت در اندازه گیری

 

صحه گذاری در اندازه گیری

کارگاه های تخصصی کنترل کیفیت

 

کارگاه عملی کنترل کیفیت برای صنایع غذایی

 

کارگاه عملی کنترل کیفیت برای صنایع شوینده و آرایشی و بهداشتی

 

کارگاه عملی کنترل کیفیت برای صنایع برق و الکترونیک

 

کارگاه عملی کنترل کیفیت برای صنایع ساختمانی

 

کارگاه عملی کنترل کیفیت برای صنایع خودروسازی و قطعات وابسته

 

کارگاه عملی کنترل کیفیت برای صنایع بسته بندی

دوره های فنی

 

هیدرولیک مقدماتی

 

پنوماتیک مقدماتی

 

کمپرسور و تجهیزات هوای فشرده

 

نقشه خوانی صنعتی

 

آشنایی با روانسازهای صنعتی

 

آشنایی با بازرسی آسانسورهای برقی

دوره های رایانه ای

 

معرفی نرم افزار Excel و کاربرد آن در کنترل کیفیت

'