بازرسی کالا

  1. بازرسی قبل از حملPSI
  2. بازرسی انطباق کالا
  3. صدور گواهی COI در مبدا
  4. صدور گواهی COI در مقصد
  5. بررسی اعتبار اسنادی LC
  6. بازرسی و نمونه برداری از کالاهای وارداتی و صادراتی
  7. بازرسی در حین تولید
  8. بازرسی در حین بسته بندی
  9. بازرسی در حین حمل و بارگیری
  10. بازرسی و نمونه برداری از کالاهای صادراتی و وارداتی(در سطح استانی)

 

[iphorm_popup id="9" name=""] درخواست پیگیری [/iphorm_popup]

بازرسی و آزمون نازل های عرضه سوخت

برای آزمون نازل های جایگاه های عرضه سوخت پس از مراجعه به جایگاه های مربوطه با حجمی 5، 10، 20 لیتری با تلورانس cc10+- نازل های عرضه سوخت را با همکاری کارشناس شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی مورد آزمون قرار داده و در صورت عدم تطابق آن پمپ مربوطه توسط کارشناس شرکت ملی پخش فراورده های نفتی در صورت اینکه نازل مربوطه قابل تنظیم نباشد پلمپ می گردد.

[iphorm_popup id="17" name=""] درخواست پیگیری [/iphorm_popup]
'