بازرسی تائید نوع موتور سیکلت

همگام با اخذ تاییدیه از سازمان استاندارد در زمینه بازرسی نوع خودرو و  با توجه به آنکه تمامي موتورسيكلت‌هايي كه به مرحله توليد مي‌رسند بايد  مطابق استانداردهاي ملي موتورسيكلت كه از سوي سازمان ملی استاندارد اجباري شده ، باشند و با توجه به پتانسیل این شرکت و دریافت تایید صلاحیت ارائه خدمات بازرسی تائید نوع و COP موتور سیکلت  از مرکز ملی تائید صلاحیت ایران به شماره NACI/IB503صورت پذیرفت، که با توجه به استانداردهای اجباری كه در حال حاضر براي تائيد نوع و COP يك مدل موتورسيكلت نیاز می باشد، خدمات بازرسی ارائه می گردد.

'